Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi tájékoztató

 

A Penta Pharma Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Zsák utca 3.; Cg. 08-09-002780; adószám: 10306981-2-08 a továbbiakban Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált Felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében.

 

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

 

Az Adatkezelő adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében a lehető legrövidebb ideig, az adattakarékosság, adatelkerülés és a célhoz kötöttség elvét is figyelembe véve kezel.

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált Felhasználóknak (a továbbiakban: Felhasználó) a www.superwell.hu online webáruházban (a továbbiakban: Online Áruház) kezelt személyes adatait.

 

Az Adatkezelő

  • címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Zsák utca 3.
  • email címe: info@pentapharma.hu
  • telefonszáma: +36-21-311-1886

 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, amelynek értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett önkéntesen, határozottan, és a megfelelő tájékoztatást követően hozzájárul.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó regisztrációnál önkéntes és határozott hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

Személyes adat definíciója az Info tv. 3. § 2. pontja alapján: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

A személyes adatok felhasználásával érintettek köre: a Felhasználók

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: a Felhasználók által a hírlevélre való feliratkozás, továbbá a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, telefon és e-mail elérhetőség, szállítási cím, számlázási cím.

 

Az adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozók megfelelő tájékoztatása, továbbá a megrendelők számára a megrendelések teljesítése és a számlázás.

 

Az Adatkezelő által kezelt – a fent megnevezett tevékenységekkel összefüggésben – kezelt adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

  • az Adatkezelő munkatársai, továbbá
  • a megbízott külső szállító esetén a szállítás végző társaság munkatársai.

 

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő által elektronikusan tárolt személyes adatok az adatkezelés elveinek megfelelően a lehető legrövidebb ideig kerülnek tárolásra.

 

A Felhasználónak az Info tv. 14. §-a értelmében joga van kérelmezni az Adatkezelőtől:

  • tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről
  • személyes adatainak helyesbítését
  • személyes adatainak a törlését vagy zárolását

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) tartalmazza a reklámot tartalmazó hírlevél küldésére vonatkozó szabályokat.

 

Felhasználó a „hírlevél feliratkozás” menüpontban az adatai megadásával, és az adatvédelmi irányelvek elfogadásával a Grt. 6. § (1) bekezdésének megfelelően önkéntesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató elektronikus hirdetésének és reklámjának a címzettje legyen.

 

A Grt. 6. § (3) bekezdése alapján a fenti feliratkozás bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható.

 

A Felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, az Online Áruház oldalára belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 (tíz) napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást.

 

Amennyiben a Felhasználó kérelmét jogosnak az Adatkezelő találja, úgy haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése, vagy törlése érdekében.
Abban az esetben, ha a Felhasználó nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, vagy a személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti.